o firmie iso oferta kontakt plan podziału

autoryzowany
dealer

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU

oleje i smary
łożyska
przewód wiertniczy

PALIWA STAŁE

węgiel kamienny
biomasa

POZOSTAŁE

usługi remontowe

BIOMASA

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. jako biomasę uważa się stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 podmioty wytwarzające energię elektryczną zobowiązane są do wytworzenia energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, do których zalicza się m.in. biomasę.

ENCO Sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach biomasy dla energetyki zawodowej. Oferowany pellet i brykiet z łuski słonecznika produkowany jest u renomowanych producentów z Ukrainy; dostawy do elektrowni realizowane są transportem samochodowym jak i koleją.

PELLET

Materiał opałowy ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiórów, zrębków (możliwe jest również wykorzystanie kory, upraw energetycznych i słomy). Wykonywane w postaci granulatu w kształcie kulek lub walców o średnicy 6-25 mm i długości do kilku centymetrów. Pellety mają wartość opałową taką jak drewno, niską wilgotność, w czasie spalania powstaje niewielka ilość popiołu. Z tych powodów ich użycie wygodne jest w indywidualnych kotłach c.o. oraz kominkach, wyposażonych w zbiornik na pellety, dozownik i podajnik. Pellety są rodzajem brykietów.

BRYKIET

To regularny blok sprasowanego materiału sypkiego i opcjonalnie lepiszcza. Jako materiał opałowy, wykonywany jest z mieszanki różnych palnych składników (np. trocin, miału, słomy itp.), czasami z dodatkiem lepiszcza, sprasowanych pod ciśnieniem. Brykiety mogą mieć kształt odłamków o przekroju kołowym lub prostokątnym.

ZRĘBKI

Cząstki drewna o wymiarach mieszących się w granicach od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów, powstające w wyniku rozdrabniania drewna za pomocą maszyn zrębkujących. W zależności od gatunku drewna, wymiarów i jakości zrębki mogą stanowić surowiec do produkcji płyt wiórowych, pilśniowych, celulozy, do ekstrakcji żywicy i garbników, mogą być wykorzystywane przy produkcji żelazostopów. Zrębki obok pellet przeznaczane są także na cele opałowe. Mają zastosowanie również w ogrodnictwie.

PALM KERNEL SHELL

Kruszone pestki Olejowca gwinejskiego (Elaeis guinensis) zwanego palmą olejową. Jest to produkt uboczny powstający w procesie produkowanego oleju palmowego. Doskonałe parametry energetyczne, duża dostępność krajach Afryki zachodniej oraz Azji oraz rosnące zapotrzebowanie u producentów energii na biomasę Agro sprawiają, że produkt oferowany przez naszą firmę stanowi atrakcyjną alternatywę dla pelletów i brykietów dostępnych obecnie na rynku.